Stručni skup povodom obilježavanja Svjetskog dana HIV-a

IZVJEŠTAJ SA SIMPOZIJA POVODOM OBILJEŽAVANJA SVJETSKOG DANA HIV-a/AIDSA-A

HIV – AKTUALNE TEME DANAS

1. prosinca 2018. godine Infektološko društvo HUMS-a u suradnji s Podružnicom HUMS-a Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević, Zavodom za infekcije imunokompromitiranih bolesnika, Referentnim centrom za dijagnostiku i liječenje zaraze HIV-om, Klinikom za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević održalo je Stručni skup povodom obilježavanja Svjetskog dana HIV-a, HIV – aktualne teme danas.

Cilj ovog Stručnog skupa bio je prikaz aktualnosti i velikih noviteta u liječenju i zbrinjavanju oboljelih od HIV-a te razmjena iskustava dobre prakse u svakodnevnom radu s takvim bolesnicima.

Na Kongresu je sudjelovalo 100 medicinskih sestara i tehničara iz Infektoloških centara diljem cijele Hrvatske (Zadar, Karlovac, Split), medicinske sestre iz Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Kliničke bolnice Dubrava, Stomatološke poliklinike Perkovčeva, Doma zdravlja Centar, učenici Škole za medicinske sestre Mlinarska, te učenici Primaljske škole škole.

Podršku ovom Kongresu dale su Slava Šepec, predsjednica Hrvatske komore medicinskih sestara, Marija Gilja, dopredsjednica HUMS-a, Adelka Zoretić, pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predavači Stručnog skupa bili su:

Prof. dr. sc. Josip Begovac, dr. med.

Zaraza HIV-om: Što je aktualno 2018.godine? Prim. Šime Zekan, dr. med.

Aktualne spolne bolesti kod osoba zaraženih HIV-om

Ivana Javorić, bacc. med. techn.

Postekspozicijska profilaksa

Radionica Mediva – Maja Radošević

Sigurna primjena intravenozne terapije

Danijela Debogović, mag. med. techn.

Trudnoća i HIV infekcja u Republici Hrvatskoj

Željka Rašić, mag. med. techn.

Izazovi sestrinske skrbi za starije osobe inficirane HIV virusom

Tomislav Beganović, predsjednik udruge HUHIV

HUHIV – jučer, danas, sutra

Zaključci Stručnog skupa bili su:

  • Trenutno u svijetu 36.7 milijuna ljudi živi s HIV-om
  • • U Hrvatskoj ukupno do sada kod 1618 osoba dijagnosticirana je infekcija HIV-om, godišnje je oko 90 novih slučajeva oboljelih, a najveći postotak istih je među MSM populacijom
  • • Dostupnost PREP terapije prije, tijekom i nakon nezaštićenih spolnih odnosa uvelike smanjuje vjerojatnost zaraze virusom HIV-a
  • • EmERGE mobilna aplikacija unapređuje kvalitetu skrbi za oboljele te olakšava komunikaciju između pacijenta, liječnika i medicinske sestre
  • Ponašanje koje dovodi u rizik za infekciju HIV-om dovodi i do drugih „klasičnih“ spolno prenosivih bolesti, te je potrebno organizirati savjetovanje, dijagnostiku i liječenje na jednom mjestu
  • Postekspozicijska profilaksa antiretrovirusnim lijekovima primjenjuje se sa svrhom prevencije zaraze HIV-om nakon rizičnog izlaganja
  • Skrb za HIV pozitivnu trudnicu i rodilju u Hrvatskoj nažalost, zbog prisutne stigme, još uvijek nije dovoljno razvijena, ostaje puno prostora za unapređenje
  • Zbog sve većeg uspjeha u liječenju, udio bolesnika s HIV-om u starijoj dobnoj skupini je u porastu, a to predstavlja nove izazove u pristupu i organizaciji skrbi
  • U kontekstu borbe protiv HIV-a važna je organizacija civilnog društva (OCD) u javnom zdravstvu kao nadopuna i podrška zdravstvenom sustavu u onim segmentima koje je teže zahvatiti

Na kraju svih predavanja prisutnima su podijeljeni evaluacijski upitnici te je temeljem analize istih, predavanje prim. Šime Zekana, dr. med., Aktualne spolne bolesti kod osoba zaraženih HIV-om od strane većine anketiranih ocijenjeno kao najzanimljivije.

Predsjednica infektološkog društva HUMS-a

Gordana Kičin Ercegovac, mag. med. techn.

Dopredsjednica infektološkog društva HUMS-a

Ana Tomić, dipl. med. techn.

Administrativna tajnica

Jasminka Blaha

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Izvješće 3. Simpozij „ Stres u pedijatrijskoj sestrinskoj skrbi “

 

IZVJEŠĆE

3. SIMPOZIJ „ STRES U PEDIJATRIJSKOJ SESTRINSKOJ SKRBI “

ŠTO KADA SE DOGODI NEOČEKIVANO?

Posebni sestrinski zahtjevi u akutnom zbrinjavanju djece

U organizaciji Pedijatrijskog društva HUMS-a dana 22-23.02.2019..g u Hotelu Sport, Ivanić Grad održan je 3. Simpozij „ Stres u pedijatrijskoj sestrinskoj skrbi“ pod nazivom „Što kada se dogodi neočekivano?“

Na Simpoziju su sudjelovale medicinske sestre i tehničari koje rade u pedijatrijskoj djelatnosti, na klinikama, odjelima i ambulantama, medicinske sestre iz srednjih medicinskih škola, te studija sestrinstva. Posebna nam je čast bila što su Simpoziju prisustvovale i zdravstvene voditeljice dječjih vrtića, kao i kolegice iz jedinice za kvalitetu.

Na Simpoziju bilo je ukupno 172 ( 20 predavača i 152 slušača) sudionika iz područja cijele RH. Održano je 20 usmenih prezentacija, te radionica na temu „ Osnovno održavanje života djeteta“ , kao i Okrugli stol pod nazivom „ Postoji li za sve opravdan dolazak u hitnu ambulantu ?“.

U uvodnom pozdravnom djelu skup su pozdravili: zamjenik gradonačelnika Ivanić Grada gosp. Tomislav Vujan, predsjednica Pedijatrijskog društva HLZ-a, prof. dr. Aida Mujkić, te predsjednica Pedijatrijskog društva HUMS-a, magistra sestrinstva Kristina Kužnik. Nakon prvog dijela programa Simpoziju se pridružila Predsjednica HUMS-a , magistra sestrinstva Tanja Lupieri i pozdravila sve nazočne sudionike.

Radni dio Simpozija počeo je predavanjem prof.dr.sc. Aide Mujkić na temu „ Zadaci medicinske sestre u sprečavanju nesreća kod djece“, prezentirani su statistički podatci za RH vezano uz ozljede i nesreće kod djece, te je stavljen naglasak na važnost pravovremene edukacije u cilju prevencije nesreća kod djece.

Ispred Nastavnog zavoda za hitnu medicinu grada Zagreba, predavanje na temu „ Dijete stradalo u prometnoj nesreći“ održao je Goran Stokić, bacc.med.techn. Prezentirani su postupci zbrinjavanja akutne ozljede djeteta u kolima hitne pomoći, te koje su kompetencije medicinskih sestara/tehničara HMP.

Ispred Policijske postaje Ivanić Grad, načelnik Marin Grgić,dipl.krim.prezentirao je statističke podatke o stradavanju djece u prometu, te djelovanju policijskih službenika kada su sudionici i/ili suputnici u prometu djeca.

Nakon uvodnih predavanja održana su predavanja medicinskih sestara sa klinika za pedijatriju koje su pričale o vlastitim iskustvima u zbrinjavanju djece stradale u prometnim nesrećama ili u kućanstvima, kroz prikaze pojedinih slučajeva.

Okrugli stol na temu: „ Postoji li za sve opravdan dolazak u hitnu ambulantu ?“, pobudio je veliku raspravu o problemu dolaska roditelja i djece u hitnu pedijatrijsku ambulantu, koji su sve razlozi dolaska i vrijeme kad se najčešće dolazi . Iz sve ga je proizašao zaključak da roditelji dovode djecu na hitni prijem radi zabrinutosti, preplašenosti i straha od neočekivanog, žele pomoć i savjet zdravstvenih djelatnika, radi stvaranja osjećaja sigurnosti da su sve učinili u datom trenutku za svoje dijete.

Ispred Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Centra za kontrolu otrovanja na Simpoziju su gostovale mr.sc. Rajka Turk, mag.pharm., dr.sc. Željka Babić, mag.pharm. i Franka Šakić, bacc.med.techn. Održale su predavanja „Osobitosti akutnih otrovanja u dječjoj dobi“ i „ Prevencija otrovanja djece edukacijom roditelja“ . Kroz izlaganje predstavile su projekt koji provode u cilju bolje informiranosti populacije o postojanju telefonske podrške Centra za kontrolu otrovanja kao i prevenciji trovanja u dječjoj dobi.

Tijekom simpozija održana je radionica „ Osnovno održavanje života djeteta “ u organizaciji certificiranih edukatora. Sudionici su nakon teorijskih primjera imali priliku naučiti ili obnoviti znanje o postupcima osnovnog održavanja života djeteta praktično na lutkama.

Glavni zaključak Simpozija je prevencija nesreća u djece je jedna od glavnih zadaća u zaštiti zdravlja djece i svakog pojedinca. Nesreće i nesretni slučajevi, nezgode, prometne nesreće, opekline, utapanje, trovanja, strujni udar, padovi su hitna stanja koja najčešće ugrožavaju djetetov život i kroz niz prikaza slučajeva čuli smo da to nije nešto što se događa negdje drugdje ili tek samo vijest u medijima. Medicinske sestre/tehničari se često susreću sa neočekivanim situacijama i zato je izuzetno važno redovito obnavljati teorijska znanja, ali i praktične vještine. Upoznavanje s uzorcima nesreća kod djece otvara mogućnost prevenciji, te pridonosi smanjenju broja nesretnih slučajeva kao i pravovremeno uklanjanje posljedica. Medicinske sestre/tehničari na svim razinama zdravstvene zaštite značajno mogu pridonijeti prevenciji navedenog kroz zdravstveno odgojni rad s djecom i roditeljima, kroz edukaciju roditelja i djece od najranije dobi.

Ni jedna nesreća ne nastaje slučajno ili spontano već je gotovo uvijek posljedica predvidivih situacija pa time i otvorenih mogućnosti za otklanjanje uzroka i rizičnih čimbenika.

Cilj Simpozija je bio potaknuti medicinske sestre na promišljanje o sestrinskoj skrbi u hitnim i neočekivanim situacijama, motivirati ih da djeluju preventivno kroz edukacije roditelja i djece od najranije dobi, te ponoviti stečena znanja o hitnom zbrinjavanju djeteta. Cilj je postignut i izrazito smo ponosni na veliki broj pohvala sudionika zbog izbora teme.

Nakon radnog dijela Simpozija sudionici su slobodno vrijeme provodili u sklopu Hotela Sport i na seoskom imanju Kezele u odmoru i relaksaciji, međusobnom druženju i razmjeni iskustva sa kolegicama iz cijele Hrvatske.

Izvješće pripremila: Elizabeta Kralj Kovačić, mag.med.techn.

Kristina Kužnik,mag.med.techn.

Predsjednica Pedijatrijskog društva HUMS-a

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Posjet bolesnim članovima povodom Dana bolesnika – Društvo umirovljenih medicinskih sestara HUMS-a

Na sastanku Društvo umirovljenih medicinskih sestara HUMS-a (DUMS-a) 7. 2. 2019. odlučeno je da se povodom Dana bolesnika posjete dvije bolesne kolegice članice Društva. Ove godine posjetile smo i prigodnim poklonom darivale Elu Gerber i Blanku Trajkovski.

U subotu 9. 2. 2019. Elu Gerber posjetile su Anka Mašić i Marija Car, a Blanku Trajkovski obradovale su Stana Lovrić i Ana Deucht.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail