Natječaj za potpredsjednika/cu HUMS-a

Natječaj za izbor potpredsjednika/ce HUMS-a se otvara. Upravni odbor nakon razmatranja podnešenih kandidatura, predlaže Izbornoj skupštini kandidate koji u potpunosti ispunjavaju natječajne uvjete, a koja će se održati na 6. Kongresu HUMS-a u Opatiji, 18. lipnja 2017.

NATJEČAJ

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Natječaj za dodjelu nagrade Darja Benussi

Hrvatska udruga medicinskih sestara – Psihijatrijsko društvo raspisuje:

Natječaj za dodjelu nagrade Darja Benussi

  • objavljuje na službenoj web stranici HUMS-a
  • svaka psihijatrijska ustanova predlaže jednoga kandidata (predlažu glavne sestre ili tehničari sa suradnicima)
  • prijave se zaprimaju 30 dana nakon objave na web stranici HUMS-a (od 20. veljače do 20. ožujka 2017.

Pročitajte više …

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail