Izvještaj sa stručnog seminara pod nazivom „ Otrok v oftalmologiji“.

IZVJEŠĆE SA STRUČNOG SEMINARA

Đurđica Duh,bacc.med.techn.

Klinika za očne bolesti

U Portorožu je 18.05.2018. godine održan stručni seminar pod nazivom „ Otrok v oftalmologiji“.

Stručni seminar organiziralo je Društvo medicinskih sestara, primalja i tehničara Slovenije zajedno sa Društvom medicinskih sestara i tehničara Slovenije u oftalmologiji.

Kao i svake godine tako i ove, predsjednica slovenske sekcije oftalmoloških medicinskih sestara u goste je pozvala i članove Društva oftalmoloških medicinskih sestara/tehničara Hrvatske.

U pozdravnom govoru zahvalili smo Predsjednici sekcije na pozivu, te smo iskoristili priliku i pozvali kolegice da nam se pridruže na našem 10.simpoziju Društva oftalmoloških medicinskih sestara/tehničara.

Teme ovogodišnjeg seminara bile su usko vezane za dječju oftalmologiju tj. zbrinjavanje djeteta sa bolestima oka i poremećajima vida. Seminar je bio podijeljen u tri dijela i obrađeno je 15 predavanja.

Svaki dio započeo je predavanjem liječnika oftalmologa, a zatim su slijedila predavanja iz područja zdravstvene njege djeteta kao oftalmološkog pacijenta.

U prvom dijelu seminara održana su predavanja na temu pristupa medicinske sestre djetetu kao oftalmološkom pacijentu gdje je naglasak stavljen na dobru fizičku i psihičku pripremu djeteta i roditelja. Nadalje, kroz predavanje obrađeno je dijete u oftalmološkoj ambulanti za rizičnu djecu. U toj ambulanti vrši se pregled djece sa raznim stanjima i dijagnozama kao što su djeca sa posebnim potrebama, nedonošćad (prematurna retinopatija), djeca oboljela od malignih bolesti (retinoblastom), djeca oboljela od određenih genetskih oboljenja, neuroloških oboljenja, priprema djeteta za operativne zahvate na oku i sl.

U drugom dijelu seminara obrađeno je dijete koje boluje od bolesti prednjeg segmenta oka (glaukom, katarakta, tumori oka, prematurna retinopatija).

Treći dio seminara odnosio se na djecu koja imaju poremećaje vida (strabizam, slabovidnost, djeca koja nose kontaktne leće).

Također, održano je predavanje od strane tiflopeda – osobe koja se bavi pomaganjem djeci koja su slijepa i slabovidna. Njen djelokrug rada vezan je za pomoć slijepom i slabovidnom djetetu da se što lakše i što brže uklopi u svakodnevni život sa obitelji i vršnjacima. Kroz vježbu prikazani su načini ophođenja videćih osoba sa slijepim i slabovidnim djetetom.

Na samom kraju seminara uručeno je priznanje kolegici Bernardi Mrzelj za uspjehe u užem strukovnom području njege oftalmološkog pacijenta.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Izvještaj sa Edukacijskog tečaja medicinskih sestara i tehničara III kategorije “Mokrenje u krevet – nemojte ga ignorirati”

Dana 18.svibnja 2018.g. u ogranizaciji Pedijatrijskog društva HUMS-a, u dvorani Klinike za psihijatriju, KBC Sestre milosrdnice, održan je Edukacijski tečaj medicinskih sestra i tehničara III kategorije „ Mokrenje u krevet- nemojte ga ignorirati“.

Cilj ovog Tečaja bio je podizanje svijesti o noćnom mokrenju, pružanje aktualnih informacija medicinskim sestrama i tehničarima u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj pedijatrijskoj zdravstvenoj skrbi, kako bi mogli pravovremeno prepoznati problem u djeteta, educirati roditelje i djecu o problemu koji je čest, kojeg se ne treba sramiti i koji se može uspješno terapijski riješiti.

Tečaj je bio namijenjen medicinskim sestrama i tehničarima pedijatrijske zdravstvene skrbi kao i ostalim zdravstvenim djelatnicima koji se u svom radu susreću s problemom noćnog mokrenja kod djece. Voditelji tečaja bile su kolegice Snježana Fusić, mag.med.techn i Jadranka Pavlić, bacc.med.techn. Sudjelovalo je 50 medicinskih sestara, sa Klinika za pedijatriju iz Zagreba, Splita, iz Primarne zdravstvene zaštite i Škole za medicinske sestre-Vinogradska, uz goste predavače: Snježanu Fusić, mag.med.techn. iz Klinike za djećje bolesti Zagreb, Ivanu Merlin, prof. psihologije iz Srednje medicinske škole- Vinogradska, te domačine Jadranku Pavlić, bacc.med.techn. Kristinu Sedmak, bacc.med.tech, Slavicu Bošnjak, bacc.med.techn. i Kristinu Kužnik, mag. med.techn. Navedeni predavači prikazali su kroz predavanja osnovne činjenice koje dovode do problema mokrenja u krevet, kako se dijagnosticira, te na koji se način može spriječiti, ili ako je nastao kako ga nefarmakološki ili farmakološki liječiti. Isto tako prikazano je kako educirati roditelje i dijete o problemu mokrenja u krevet i koji su zadaci medicinskih sestara u edukaciji o navedenom problemu.

U zaključku nadamo se da smo posvjestili postojanje problema mokrenja u krevet u djece, značenje medicinskih sestara u bitnosti da ga se pravovremeno prepozna i tretira kako ne bi doveo do teških psiholoških posljedica za dijete, ali i za cijelu njegovu obitelj. Problema mokrenja u krevet se ne treba sramiti, treba učiniti sve da svako dijete koje ima ovaj problem uspješno ga rješi i živi život poput svojih vršnjaka, a medicinske sestre im kroz edukaciju njih samih, njihovih roditelja i okoline u tome mogu uvelike pomoći.

Kristina Kužnik, mag.med.techn.

Pedijatrijsko društvo HUMS-a

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Izvještaj sa 5. Simpozija Društva za kvalitetu

5. SIMPOZIJ DRUŠTVA ZA KVALITETU SV. MARTIN NA MURI, 17.-19.05.2018. U SUORGANIZACIJI ŽB ČAKOVEC

Simpozij je pozdravnim riječima otvorila Predsjednica Društva za kvalitetu Josipa Bišćan, magistra sestrinstva te je pozvala suorganizatora i uzvanike da se obrate nazočnima.

U ime suorganizatora sudionike su pozdravili:

 • predsjednica Podružnice HUMS-a ŽB Čakovec, Božena Kapitarić, dipl. med. techn.
 • pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo, glavni tehničar Nenad Škvorc, mag. med. techn.,
 • ravnatelj ŽB Čakovec, dr. sc. Robert, dr med.;

Nakon njihovih pozdravnih riječi uslijedili su i pozdravi uzvanika i želje za uspješnim radom:

 • tajnica HUMS-a, Danijela Miše, mag. med. techn, ispred HUMS-a
 • predsjednica Podružnice HKMS Međimurske županije Marija Prekupec, dipl. med. techn., ispred HKMS-a
 • pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Međimurske županije, dr. sc. Sonja Tošić Grlač
 • pomoćnica ravnatelja Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi prof. dr. sc. Jasna Mesarić.

Na kraju je sve sudionike u ime predsjednika Hrvatskog sabora i svoje ime pozdravila zastupnica Hrvatskog sabora, članica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, Ljubica Lukačić, dipl. iur. koja je naglasila važnost medicinskih sestara u sustavu zdravstvene zaštite i osvrnula se na tematsku sjednicu Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku s temom „Položaj medicinskih sestara u Republici Hrvatskoj“. Istaknula je kako su upoznati s tekućom problematikom i da se na toj sjednici između ostaloga raspravljalo i o tome kako je potrebno naći rješenja o: nepriznavanju stručnih kvalifikacija, nedostatnom praćenju ljudskih resursa u sustavu zdravstva, unapređenju uvjeta rada, potrebi kategorizacije rada medicinskih sestara, problemu zabrane zapošljavanja te neusklađenosti sistematizacije radnih mjesta u zdravstvenim ustanovama. Pozvane su sve relevantne institucije da zajednički s Ministarstvom zdravstva pokušaju izna

i rješenja i najkasnije u roku godine dana izvijeste do kuda se došlo u tom rješavanju. I na kraju je svima je zaželjela uspješan rad, zatražila slanje zaključaka i otvorila radni dio simpozija. Nakon uvodnih govora Josipa Bišćan je zahvalila svim uzvanicima na željama za uspješnim skupom te je simpozij započeo prema programu.

Plenarnim izlaganjem, pod nazivom „Kako upravljati kvalitetom u svrhu poboljšanja hrvatskog zdravstva“, sudionike je upoznala, prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović. Naglasila je kako je nemoguće očekivati kvalitetu u bilo kojem segmentu zdravstvenog sektora, ukoliko ulaganja u tehnologiju usporedo ne slijede u istoj mjeri i ulaganja u edukaciju svih profila zdravstvenih profesija.

Ravnatelj ŽB Čakovec dr. sc. Robert Grudić, dr. med. govorio je o hodogramu aktivnosti koje provode u Ustanovi u cilju sprječavanja i smanjivanja broja neželjenih događaja. Naglašava potrebu za većim angažmanom i reagiranjem na potencijalne neželjene događaje (near miss).

Prof. dr. sc. Jasna Mesarić, dr. med. predstavila je sustav izvještavanja o neželjenim događajima ispred Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi. U izlaganju je prikazano petogodišnje iskustvo u sustavu izvješćivanja o neočekivanim neželjenim događajima (NND). Istoimena izvješ

a su zakonska obveza te ih Jedinice za kvalitetu periodično dostavljaju Agenciji. U zaključku je rečeno da je sustav izvješćivanja i nadalje potrebno kontinuirano poboljšavati na svim razinama, a sukladno EU i preporukama međunarodnih institucija. Kontinuirano praćenje i izvješ

ivanje razvija kulturu diskusije o pogreškama u sustavu te pridonosi transparentnosti kvalitete pruženih usluga u zdravstvenom sustavu.

U popodnevnom dijelu simpoziju se pridružuje predsjednica Hrvatske komore medicinskih sestara Slava Šepec te joj predsjednica Društva za kvalitetu upućuje riječi dobrodošlice.

Nakon svake sesije predavanja prvoga te drugoga dana simpozija moderatori su vodili raspravu te su postavljeni upiti predavačima na aktualnu izloženu tematiku. Rasprave su bile vrlo konstruktivne i u njih su se uključili i ostali sudionici.

OKRUGLI STOL na temu Migracije u sestrinstvu

Na temu Migracije u sestrinstvu pozvani predavač Brankica Rimac, KBC Zagreb održala je predavanje na temu „Sestrinstvo u pokretu“ kao uvodničar i na nju se nadovezala Irena Kužet Mioković, Thalassotherapia Opatija, s predavanjem “Utjecaj globalizacije i migracija na sestrinsku profesiju“.

Uvodnu riječ na Okruglom stolu daje predsjednica Društva za kvalitetu kao moderator osvrnuvši se na izložena predavanja. Sudionici okruglog stola bili su: Slava Šepec, predsjednica Hrvatske komore medicinskih sestara, Branka Rimac, magistra sestrinstva, Irena Kužet Mioković, magistra sestrinstva. Velik broj pitanja postavljen je predsjednici HKMS kao ključnoj osobi u definiranju mnogih rješenja na aktualnu problematiku u sestrinstvu. Moderatorica Bišćan iznosi mišljenje kako je problema u sestrinstvu vrlo mnogo te izražava žaljenje što nam se nije mogla pridružiti i Anica Prašnjak, predsjednica HSSMS/MT te je pročitala opaske koje je Prašnjak poslala na navedenu temu. Bišćan također navodi mišljenje da se sestrinstvo raspršilo u pokušajima rješavanja različitih problema te da postoji potreba za fokusiranjem na nekoliko ključnih stavaka i postavljanje prioriteta kako bi se osnažili u njihovu rješavanju. Razgovaralo se o točnom broju medicinskih sestra koje su napustile Hrvatsku zbog rada u drugoj zemlji te Šepec iznosi broj od 1892 medicinske sestre koje su otišle izvan RH, od čega je 926 onih koje su postavile zahtjev za mirovanjem statusa od 01.07.2013. godine. Također navodi da oko 700 medicinskih sestra godišnje odlazi u mirovinu o čemu isto treba voditi računa u planiranju sestrinskog kadra u budućnosti, zatim o potrebi točnoga definiranja, analize stvarnih potreba za obrazovnom razinom medicinske sestre tj. planiranje i usuglašavanje tržišta rada sa obrazovnim ustanovama. Bilo je riječi i o tome tko treba dati podatak koja obrazovna razina medicinske sestre treba biti na kojem radnom mjestu. Razgovaralo se i o potrebi uspostavljanja Službe za upravljanje ljudskim resursima kao i potrebi prepoznavanje kvalitete i izvrsnosti rada zaposlenih medicinskih sestara kako bi se njima dalje upravljalo i omogućio im razvoj karijere što bi ih potaklo na ostanak. Bilo je riječi i o utjecaju pomoćnika za sestrinstvo na potrebe planiranja kadra pojedinog radilišta i suradljivosti ravnatelja i ostalih članova Uprave u razumijevanju i rješavanju takvih problema koje će sigurno pridonijeti ostanku medicinskih sestara, ali ne i spriječiti ih jer postoji otvorenost tržišta. Naglašena je i potreba u fleksibilnosti i brzom odgovoru obrazovnog sustava na iskazane potrebe u zdravstvenom sustavu kao i na izobrazbi specijaliziranoga kadra u sestrinstvu koji može po uzoru na razvijene zemlje kvalitetno odgovoriti na potrebe zdravlja opće populacije. Govorilo se i o sigurnosti bolesnika i povećanom radnim opterećenjem medicinske sestre u uvjetima kada ih sve više nedostaje u radnom okruženju, a broj bolesnika je isti ili veći što predstavlja rizik i tko za njega odgovara. Rečeno je da je od iznimne važnosti bilježiti svaku provedenu aktivnost medicinske sestre kako bi se otklonila mogućnost osobnog profesionalnog propusta, što može utjecati i na veću izloženosti neželjenim događajima. Istaknuta je potreba pisanja otpusnog pisma za pacijente koji zahtijevaju nastavak zdravstvene njege te predsjednica HKMS Šepec navodi kako su upućene opomene prema ustanovama koje to ne čine, jer liječnik u primarnoj ne određuje stupanj zdravstvene njege već je to kompetencija medicinske sestre. Postavilo se i pitanje kako bi željeli znati tko je odgovoran, koja institucija, za prosljeđivanje statističkih podataka za medicinske sestre u EU i iz kojih izvora.

Predsjednica DZK je istaknula da Jedinice za kvalitetu trebaju imati ključnu ulogu jačanja kvalitete zdravstvene usluge na svim razinama i predstavljati snagu Ustanove što će ujedno pridonijeti i prevenciji neželjenih događaja. Poziva medicinske sestre bez obzira u kojem se užem području struke nalaze da se pridruže djelovanju koje rezultira povećanjem kvalitete u njihovom segmentu rada jer upravo Društvo za kvalitetu objedinjava rad svakog profila medicinske sestre kojoj je cilj kvalitetna i sigurna zdravstvena skrb za pacijenta, no i sigurnost za medicinsku sestru kao pružatelju usluge u sustavu.

ZAKLJUČCI SIMPOZIJA

 1. raditi na autonomiji sestrinstva kao profesije, uspostavljati standarde u području zdravstvene skrbi za bolesnike u skladu sa zakonom reguliranim kompetencijama;
 2. ujediniti sestrinska društva u aktivnostima kako bi ojačali sestrinsku profesiju u lobiranju nam zajedničkih interesa i ciljeva struke i profesije (raslojavanje po raznim stručnim društvima nas slabi)
 3. redefinirati vremensko kadrovske normative te ih koristiti pri planiranju potrebnih kadrova;
 4. raditi na kontinuiranim analizama i uvažiti potrebe za zdravstvenom njegom u svakom segmentu zdravstvenog sustava od strane medicinskih sestara kao autonomne profesije;
 5. standardizirati postupke i uskladiti ih sa EU normativima u broju i obrazovnoj strukturi medicinskih sestara;
 6. revidirati obrazovne strukture medicinske sestre te prilagoditi ih modelima u zemljama EU;
 7. aktivirati medicinske sestre da se uključe u moguće kreiranje zdravstvene politike Republike Hrvatske, a putem E-savjetovanja koje je dostupno svim zainteresiranima;
 8. zatražiti informaciju tko je odgovoran, koja institucija, za prosljeđivanje statističkih podataka u EU (Eurostat) vezano uz medicinske sestre i iz kojih izvora
 9. redefinirati Uredbu o radnim mjestima i koeficijentima (HKMS je uputila nacrt prijedloga o radnim mjestima i koeficijentima prema Ministarstvu zdravstva)
 10. redefinirati putem hrvatskog kvalifikacijskog okvira obrazovnu strukturu medicinske sestre u RH
 11. uspostaviti Službu za ljudske resurse u zdravstvenim ustanovama i omogućiti profesionalni razvoj na osnovu kriterija izvrsnosti i potreba zdravstvene ustanove
 12. uključiti medicinske sestre DZK pri izradi standarda kvalitete zdravstvene zaštite
 13. uputiti medicinske sestre na obvezu pisanja otpusnog pisma zdravstvene njege pogotovo za bolesnika koji zahtijevaju nastavak zdravstvene njege te palijativne bolesnike
 14. uspostaviti suradnju sa svim relevantnim institucijama u rješavanju problematike u sestrinstvu i izvijestiti Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog Sabora o rezultatima.

Pozdravnim riječima uz zahvalu na aktivnom sudjelovanju svim sudionicima simpozija predsjednica Društva za kvalitetu Josipa Bišćan zatvorila je 5. simpozij DZK HUMS-a te najavila tradicionalno obilježavanje Međunarodnog dana prevencije dekubitusa u studenom 2018. godine u organizaciji Društva za kvalitetu HUMS-a i u suradnji sa OB Karlovac.

Izvještaj pripremile: Josipa Bišćan, mag. med. techn, Slađana Režić, mag. med. techn., Ivanka Benčić, bacc. med. techn., ET

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Izvještaj sa VII. Simpozija Društva medicinskih sestra i tehničara školske i sveučilišne medicine

Društvo medicinskih sestara i tehničara školske i sveučilišne medicine Hrvatske udruge medicinskih sestra od 27. do 28. travnja 2018. godine organiziralo je VII Simpozij u Varaždinu pod nazivom „Prevencijom do zdravlja“.

Cilj Simpozija bio je upoznati medicinske sestre/tehničare o novim saznanjima u istraživanju sestrinstva, te mogućnostima dobivenih rezultata prilikom istraživanja i implementaciji u svakodnevni rad odnosno u prevenciji same bolesti kod školske i sveučilišne populacije. Na Simpoziju je sudjelovalo više od 150 medicinskih sestra i tehničara iz cijele Hrvatske, diskusija se najviše razvijala o prevenciji bolesti, metodama i kompetencijama rada medicinskih sestra u tom području.

Zaključak Simpozija je da sam napredak prevencije bolesti i promocija zdravlja u području školske i sveučilišne medicinske postaje sve kompleksniji, potreba za kontinuiranom edukacijom i cjeloživotnim obrazovanjem je nužna, a sofisticiranijom organizacijom procesa rada zahtijeva se drukčiji pristup organizacijskim izazovima u sestrinstvu današnjice.

Pripremila: Enida Sičaja, prvostupnica sestrinstva, Služba za školsku i adolescentnu medicinu

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Izvještaj sa Simpozija Društva dječjih kirurških djelatnosti

SIMPOZIJ DJEČJE KIRURGIJE DRUŠTVA DJEČJIH KIRURŠKIH DJELATNOSTI HUMS-a I

HRVATSKOG DRUŠTVA DJEČJE KIRURGIJE

50 GODINA DJEČJE KIRURGIJE, OPĆE BOLNICE SISAK

IZVJEŠĆE

Simpozij dječje kirurgije Društva dječjih kirurških djelatnosti HUMS-a održan je 18. i 19. svibnja 2018. godine u Sisku u sklopu obilježavanja 50 godina dječje kirurgije Opće bolnice Sisak. Na skupu je bilo prisutno 56 medicinskih sestara i tehničara iz Siska, Splita, Rijeke, Osijeka i Zagreba.

U petak 18. svibnja domaćini su nam organizirali turistički razgled grada, vožnju brodom po rijekama Kupi i Savi do utvrde Stari grad. U utvrdi Stari grad održan je program obilježavanja 50. rođendana postojanja dječje kirurgije, s početkom u 20 sati.

Pročitajte više …

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Otvorenje izložbe “Povijest sestrinstva – put u budućnost”

U petak 11.5.2018. u prostoru edukacijskog centra Opće bolnice „Dr.Tomislav Bardek“ u Koprivnici otvorena je izložba “Povijest sestrinstva – put u budućnost”. Autori izložbe su učenici i nastavnici Srednje škole Koprivnica usmjerenja za medicinske sestre/medicinske tehničare opće njege. Izložba je pripremljena u suradnji sa medicinskim sestrama Koprivničko – križevačke županije i Društvom za povijest sestrinstva HUMS-a. Program je vodio učenik Filip Miklaušić koji je pripremio prikupljene materijale i postavio izložbu pod mentorstvom Damjana Abou Aldana. Svečanost otvorenja obilježili su učenici. Pod mentorstvom nastavnice Marije Križić učenici trećeg i četvrtog razreda izveli su dvije pjesme na Hrvatskom znakovnom jeziku. Gabriela Flac na čelu i Lucija Frančić na saksofonu izvele su skladbu Johannesa Brahmsa  Hungarian dance No5. Otvorenju su nazočile umirovljene medicinske sestre Marija Kučić koja je 1977. godine bila prva nastavnica Zdravstvene njege u Koprivnici i Ludmila Pocza. Kolegice su ujedno ustupljenom građom uvelike doprinijele vrijednosti izložbe. Tijekom konferencije bit će postavljene izložbe “Medicina sacra: štovanje svetaca zaštitnika i duhovna dimenzija medicine” i “Povijest hrvatskog sestrinstva” Pročitajte više …

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Izvješće s izleta Podružnice Karlovac

Podružnica HUMS-a Karlovac i Društvo medicinskih sestara i tehičara Domovinskog rata HUMS-a organizirali su 28. i 29. travnja 2018. dvodnevni izlet u Međugorje za svoje članove. Nakon dva dana zajedništva vratili smo se spremni za nove pobjede. Pogledajte kako nam je bilo.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail