Izvještaj sa 12. Kongresa Pedijatrijskog društva HUMS-a

IZVJEŠTAJ

12. KONGRESA PEDIJATRIJSKOG DRUŠTVA HUMS-a

Kongresni centar, Amadria park, Solaris, Šibenik

11-14.10.2018.

U organizaciji Hrvatskog pedijatrijskog društva HLZ, Pedijatrijskog društva HUMS-a i KBC Split, održani su 11-14. listopada 2018. godine u Amadria Park, Solaris, Šibeniku, 12. Kongres Pedijatrijskog društva HUMS-a i 13. Kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva. Ovaj zajednički kongres najvažniji je skup posvećen zdravstvenoj zaštiti djece u Hrvatskoj.

Kongres na kojem je ukupno bilo 820 sudionika, započeo je svečanim otvorenjem i govorima pozvanih liječnika i medicinskih sestara. Nakon pozdravnih riječi izaslanika predsjednice RH, prim.dr.Milivoja Novak, skup je pozdravila predsjednica Pedijatrijskog društva HLZ, prof.dr.sc.Aida Mujkić, a zatim u ime domaćina, predstojnik Klinike za pedijatriju, KBC Split, prof.dr.sc. Marijan Saraga. U ime Pedijatrijskog društva HUMS-a, sudionike je pozdravila predsjednica Kristina Kužnik,mag.med.techn. Svečani dio otvaranja završio je nastupom poznatih pjevača Doris Dragović i Tedi Spalata, te domjenkom dobrodošlice.

Radni dio Kongresa započeo je prikazom i nagrađivanjem pet znanstvenih radova hrvatskih pedijatara, te prikazom nagrađena dva znanstvena rada pedijatrijskih medicinskih sestara i tehničara. Nagradu za rad „ Knowledge about dietary fibre and its health benefits: A cross-sectional survey of 2536 residents from across Croatia.“ dobila je Marija Ljubičić, mag.med.techn. ( OB Zadar, Odjel pedijatrije), te za rad „ Spolno ponašanje adolescenata: usporedba adolescenata drugih i četvrtih razreda strukovne škole i gimnazije.“ nagradu je dobio Martin Trubelja, bacc.med.techn. ( Diplomski studij sestrinstva, MF Zagreb). Nagradu za njihovo ostvarenje uručila im je predsjednica Pedijatrijskog društva HUMS-a, Kristina Kužnik,mag.med.techn.

U uspješnom stručnom radu 12. Kongresa Pedijatrijskog društva Hrvatske udruge medicinskih sestara sudjelovalo je 234 medicinskih sestara i tehničara. Važnosti, vrijednosti i nadasve stručnosti ovog Kongresa pridonijelo je 40 usmenih priopćenja i 28 poster prezentacija, pedijatrijskih medicinskih sestara i tehničara iz cijele Hrvatske, te gostiju iz Bosne i Hercegovine. Prikazana su najnovija dostignuća u svakodnevnom radu medicinskih sestara/tehničara koja promiču unapređenje struke, te je istaknuta važnost kontinuirane edukacije u provođenju procesa zdravstvene njege pedijatrijskih bolesnika.

Na početku Kongresa za medicinske sestre i tehničare, predstavljena je nova revidirana Sestrinska dokumentacija pedijatrijskog bolesnika. Iza toga pozvano predavanje održao je doc.dr.sc. Robert Lovrić na temu „ Kako pripremiti članak za objavu u znanstvenom sestrinskom časopisu.”

Zadnji dan Kongresa održana je po prvi put u povijesti rada PD HUMS-a Panel rasprava na temu „ Palijativna skrb u djece – gdje smo danas ? ”, pod stručnim vodstvom medicinskih sestara Marije Ljubičić i Stanke Katić. Kvalitetnoj raspravi prethodila su izvrsna predavanja pozvanih predavača : Blaženke Horvat ( predsjednica Društva za palijativnu i hospicijsku skrb HUMS-a) i Renate Marđetko ( koordinatorica palijativne skrbi Međimurske županije). Svojim izlaganjem počastili su nas prof.dr.sc. Jasminka Stepan Giljević i doc.dr.sc. Mario Čuk. U aktivnom dijelu rasprave uz navedene sudjelovale su medicinske sestre Dragica Beštak i Tanja Hačko. Ova Panel rasprava doprinjela je upoznavanju pedijatrijskih sestara s pojmom i uvodnim prikazom palijativne skrbi u djece, kako takva populacija djece postoji u Hrvatskoj no nije posebno prepoznata. O samoj Panel raspravi napravljeno je posebno izvješće.

Većina medicinskih sestara prikazom usmenih ili poster prezentacija govorila je o kvalitetnoj komunikaciji, smjernicama i protokolima u radu, pozitivnim i negativnim stavovima vezano za sestrinsku dokumentaciju u svakodnevnom radu, mogućim incidentima i pogreškama u radu, te mjerama prevencije i smjernicama postupanja i praćenja istih. Svrha je i vodilja većine prezentacija bila vrlo jasno naglašena, prezentacijom posebnosti u radu s pacijentima na svakom pedijatrijskom odjelu, upoznati sve pedijatrijske medicinske sestre i tehničare u Hrvatskoj, kako bi svi radili na isti način, po istim smjernicama i protokolima. Cilj je bio istaknuti važnost maksimalne profesionalnosti, opreznosti i pridržavanja smjernica i protokola postupaka zdravstvene njege, kako bi se u konačnici postigla maksimalna razina sigurnosti djeteta i kvaliteta zdravstvene skrbi.

Preduvjet je stalna formalna i neformalna edukacija medicinskih sestara i tehničara uz vidljivu potrebu istraživanja i publikacije radova iz područja zdravstvene njege utemeljene na dokazima. Tijekom prezentacija stručnih i znanstvenih radova te konstruktivnih rasprava, iznesena su brojna pozitivna iskustva ali i problemi s kojima se medicinske sestre „suočavaju“ u svakodnevnom radu. Danas među djecom je sve učestalija: loša prehrana, sklonost pretilosti, psihogene reakcije i problemi adolescenata, uzimanje sredstava ovisnosti, izloženost nasilju, nesreće, stres, zagađenje okoliša te je sve veći broj djece s kroničnim bolestima. Kvaliteta skrbi o toj djeci ovisi o zajedničkoj suradnji medicinskih sestara u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti.

I ove je godine, uz liječnički, u sestrinski dio programa Kongresa uvršteno vrednovanje pripremljenih i prezentiranih radova. Za usmenu prezentaciju rada „ Pasivna imunizacija -RSV profilaksa u nedonoščadi”, nagradu je primila Suzana Poljak Pernjek, mag.med.techn.( KBC Rijeka), a za poster prezentaciju „ Lokalna terapija inhibitorima kalciurina u liječenju atopijskog dermatitisa”, nagradu je primila Ines Birkić Belanović, (KBC Sestre milosrdnice).

To je dokaz kako definiramo i postavljamo sve jasnije elemente i kriterije vrednovanja svakog segmenta tijekom izrade i konačne prezentacije rada (aktualnosti teme, strukturiranosti poslanog sažetka, sadržaja i strukturiranosti poslanoga rada u cijelosti, referenci, vizualnoga izgleda i funkcionalnosti prezentacije ili postera, načina izlaganja prezentatora, zainteresiranosti auditorija, te razvijenoj raspravi o pripremljenom i prezentiranom radu). Danas je to nužni put u sestrinstvu koji se prostire pred nas i svakom našem budućem stručnom skupu daje visokovrijednu znanstvenu dimenziju i profesionalnost. Podižemo razinu i širimo lepezu naših znanja, vještina, kompetencija a time i kvalitetu rada neophodnog za sigurnost naših bolesnika, ali u konačnici i nas samih.

Kongres je završio svečanom večerom sudionika u dvorani Amadria Park, Solaris. Tom prilikom dodijeljene su gore navedene nagrade, te su na sudjelovanju i doprinosu Kongresu svim gostima zahvalili prof.dr.sc.Aida Mujkić, Kristina Kužnik, mag.med.techn. i prof. dr.sc. Marijan Saraga.

U Zagrebu, 15.siječnja 2019.g.

 

Predsjednica Pedijatrijskog društva HUMS-a

Kristina Kužnik, mag.med.techn.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Izvještaj sa stručnog skupa povodom obilježavanja Svjetskog dana prevencije dekubitusa

Društvo za kvalitetu HUMS-a u suorganizaciji sa OB Karlovac, 14. studenoga 2018.

Stručni skup je pozdravnim riječima otvorila Predsjednica Društva za kvalitetu (DZK) Josipa Bišćan, mag. med. techn., te izrazila zadovoljstvo tradicionalnim obilježavanjem Međunarodnog dana prevencije dekubitusa. Bišćan je nadalje zahvalila OB Karlovac na prihvaćanju suorganizacije skupa i pozvala da se pozdravnim riječima obrate nazočnima. U ime domaćina i suorganizatora uvodnu prigodnu riječ dali su pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo, glavna sestra bolnice, Karolina Vižintin, mag. med. techn. te ravnatelj prim. dr. sc. Ervin Jančić. Nakon pozdravnih riječi prikazan JE kratki filmski zapis o povijesnom razvoju OB Karlovac koji potvrđuje stalni napredak svih segmenata zdravstvene skrbi te obol koji su djelatnici bolnice dali u Domovinskom ratu.

Brankica Rimac, mag. med. techn. koristi priliku čestitati Josipi Bišćan i Društvu za kvalitetu na Povelji za poseban doprinos u edukaciji i promociji kvalitete koju je dobilo od Hrvatskog društva za kvalitetu nakon čega slijedi radni dio programa.

Režić s KBC-a Zagreb je predstavila rezultate provedenog istraživanja na temu procjene znanja medicinskih sestara o dekubitusu. Istraživanje je provedeno na uzorku od 50 medicinskih sestara, uzimajući u obzir obrazovni stupanj medicinske sestre u kojem su prikazane razlike u stupnju znanja o dekubitusu. Izvijestila je prisutne o aktivnostima DZK i o potrebi aktivnog sudjelovanja u međunarodnim udruženjima koja se bave prevencijom i zbrinjavanjem dekubitusa (EPUAP, NPUAP) te naporima DZK da se isto realizira. U tijeku je prevođenje novih smjernica kao i aktivnije uključivanje u akcijama koje EPUAP organizira.

Gavridilis i Vižintin izvještavaju o dekubitusu s aspekta neželjenog događaja u OB Karlovac. Prikazale su načine kontinuiranog praćenja dekubitusa u svojoj ustanovi, izvještavanje o pojavnosti dekubitusa prema Agenciji za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu te kontinuirane edukacije o dekubitusu. Naglašavaju važnost provođenja korektivnih mjera.

O važnosti prevencije dekubitusa i kvalitetnoj planiranoj zdravstvenoj njezi bolesnika s rizikom za nastanak dekubitusa govorila je Bedić iz OB Karlovac. Dekubitus je javno zdravstveni problem te svojim mjerama zahtjeva kontinuirano zbrinjavanje na svim razinama skrbi za bolesnika. Planirani otpust jedan je od ključnih elemenata takvog pristupa.

Kako ispravno voditi sestrinsku dokumentaciju pacijenta s dekubitusom predstavile su Mirilović i Bastijančić iz OB Karlovac. Opisale su kroz dva prikaza slučaja rad multidisciplinarnog tima u liječenju i praćenju dekubitalne rane. Opetovano se naglašava potreba za planiranim otpustom te važnost suradljivosti svih profesionalaca uključenih u zdravstvenu skrb pacijenta s dekubitusom.

Kako realizirati planirani otpust kroz nužne komunikacijske kanale izložile su Glumac i Čović iz OB Karlovac.

RANCARE projekt predstavila su Rimac, KBC Zagreb i Prga s Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“. Riječ je o projektu koji prati efekte nedostatne zdravstvene njege na sigurnost bolesnika. U opisanom istraživanju sudjeluje 28 zemalja te 84 sudionika uključujući Republiku Hrvatsku. Planira se i aktivnije uključenje DZK.

Nakon prvog bloka predavanja slijedi rasprava koja je naglasila važnost ujednačenog praćenja rizika za nastanak dekubitusa, poznavanje smjernica za zbrinjavanje dekubitusa te suradnju između primarne zdravstvene zaštite i bolničke skrbi.

Pauza je omogućila druženje u kojem je nastavljena razmjena iskustava nakon čega je slijedio drugi blok predavanja. Gojak i Madžarac su govorile o uspostavi sustava praćenja dekubitusa i sigurnosti bolesnika u Specijalnoj bolnici Duga Resa. Sudionici skupa imali su priliku čuti o rezultatima provedenim u 2017. Predstavljene su i korektivne mjere, čija je provedba dovela do poboljšanja i veće sigurnosti pacijenta.

O ulozi Centra za koordinaciju palijativne skrbi u zbrinjavanju dekubitusa kod palijativnog pacijenta izlagale su Car i Bosak iz DZ Karlovac. Također navode važnost funkcionalnih komunikacijskih kanala te potrebe za poboljšanjem informatičke povezanosti.

Cindrić iz Ustanove za zdravstvenu njegu Ogulin govorila je o dekubitusu kao indikatoru s aspekta medicinske sestre koja provodi zdravstvenu njegu u kući pacijenta. Naglašava vrijednost pravodobnog dobivanja otpusnog sestrinskog pisma, uspostavi komunikacijskih kanala i edukaciji svih sudionika u liječenju pacijenta koji uključuje i obitelji i skrbnika.

U raspravi se donose zaključci o potrebi obaveze uspostavljanja kontinuiteta zdravstvene njege kroz sve sudionike u liječenju osobe, obaveze edukacije obitelji i skrbnika. Kolegice također iznose problematiku nedostatnog materijala u zbrinjavanju pacijenta u kući koji dodatno opterećuju skrb za bolesnika s velikim dekubitalnim oštećenjem. Postoji nesrazmjer između odobrenih količina od strane HZZZO te stvarnih potreba pacijenta. Problematika infektivnog otpada koji se stvara u provođenju zdravstvene njege u kući nije riješen te je potrebno pokrenuti procese za rješavanjem istog.

Treći blok predavanja započinje Gotovac iz DZ Duga Resa s izlaganjem na temu plana zdravstvene njege pacijenta s dekubitusom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Isto je izloženo kroz prikaz slučaja gdje je naglasak stavljen na obitelj koja skrbi o bolesniku i pravilnoj edukaciji obitelji o zbrinjavanju dekubitusa.

Plavetić i Škundrić iz Zdravstvene njege u kući također kroz prikaz slučaja izvještavaju o zbrinjavanju dekubitusa u kući pacijenta i potrebu korištenja svih resursa koji su na raspolaganju kako bi se nastanak dekubitus prevenirao (posudionica antidekubitualnih madraca, korištenje preventivnih mjera i primjena obloga).

Komunikaciju, kao ključni alat u zbrinjavanju pacijenta s dekubitusom dodatno je argumentirala Perko iz Patronaže DZ Ozalj. Naglašena je ponovno potreba za osvješćivanjem planiranog otpusta jer se sporadično događaju „otpusti petkom“ te pacijenti ne budu zbrinuti do ponedjeljka što može dovesti do pogoršanja stanja.

Živčić iz DZ Slunj je izložila potrebu za multidisciplinarnim pristupom i to na razini primarne zdravstvene zaštite u tretmanu pacijenta s rizikom te onih sa već prisutnom dekubitalnom ranom. Kontinuirana edukacija svih sudionika, uključenost obitelji predstavlja cilj u osiguravanju kvalitete zdravstvene skrbi i na razini primarne zdravstvene zaštite.

O važnosti praćenja te osiguravanja zadovoljavajućeg nutritivnoga statusa kao osnove kod pacijenta s rizikom te u onih s razvijenim dekubitalnim oštećenjem govorila je Benčić s Klinike za tumore KBC Sestre milosrdnice. Asocijacije EPUAP i NPUAP su procjene i zadovoljavanje nutritivnog statusa pacijenta stavile na vrlo visoko mjesto u osnove i obvezu planiranja liječenja te planiranja i provođenja zdravstvene njege bolesnika.

Ulogu stručnog suradnika u prevenciji i zbrinjavanju dekubitusa predstavila je Lončar iz Stoma medical. Uspostavom dobre komunikacije i suradnje stručni suradnik može biti od velike pomoći u svakom organizacijskom segmentu zdravstvenoga sustava.

Zaključkom o potrebi prenošenja informacija iz rasprava skupa na potrebne instance predsjednica DZK Bišćan pozdravlja prisutne na skupu te izražava zadovoljstvo izloženim sadržajima i velikom dinamikom skupa. Zahvaljuje OB Karlovac i sponzorima na suorganizaciji te poziva i nadalje na aktivnu suradnju sa stručnim društvima HUMS-a.

Pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo, Karolina Vižintin na kraju daje informaciju kako je u OB Karlovac planirana dodatna nabava pomagala koja će podignuti stupanj kvalitete zdravstvene njege i biti pomoć medicinskim sestrama pri njezinu provođenju. Izlaže viziju poboljšanja kvalitete stupnja zdravstvene njege vezano uz sprečavanje nastanka dekubitusa i još jednom zahvaljuje Društvu za kvalitetu što su za organizaciju skupa odabrali njihovu ustanovu.

Ukupan dojam stručnog skupa ocijenjen je vrlo visokom ocjenom 4,85 što je poticaj DZK za još veći trud i nastojanja u promicanju važnosti aktivnog uključivanja u razne aktivnosti u svrhu prevencije nastanka dekubitusa na svim razinama zdravstvene skrbi.

Zapisnik pisala: tajnica DZK HUMS-a Ivanka Benčić

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Izvješće 18. Simpozija Društva za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma HUMS-a

Izvješće s 18. Simpozija Društva za dijabetes, endokrinologiju I bolesti metabolizma HUMS-a

Od 19. do 21. listopada 2018. godine u Biogradu na Moru održan je 18. Simpozij Društva za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma HUMS-a.

 

Slika 1: Sudionici 18. Simpozija Društva za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma HUMS-a, Biograd 19. – 21. 10. 2018.

Na Simpoziju su, već tradicionalno, sudjelovale medicinske sestre i medicinski tehničari koji rade u dijabetološkim centrima. Osim toga, ove su godine na našem Skupu aktivno sudjelovale medicinske sestre iz pedijatrijskog društva HUMS-a, aktivno je sudjelovalo Društvo za transplantaciju solidnih organa i Društvo za kirurgiju glave i vrata.

Ponosni smo što nas kolegice I kolege iz svih područja zdravstvene zaštite prate na našim stručnim događanjima, pa su tako ove godine na našem Simpoziju bile patronažne sestre, medicinske sestre iz primarne zdravstvene zaštite te iz zdravstvene njege u kući. Također su prisustvovale dvije kolegice iz Slovenije.

Uvodnu riječ održao je predsjednik Hrvatskog društva kliničkih endokrinologa i dijabetologa HLZ-a, prof. dr. Darko Kaštelan te predsjednica Društva za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma HUMS-a, Vilma Kolarić, dipl. med. techn.

 

Slika 2: Vilma Kolarić, predsjednica Društva za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma HUMS-a, Biograd 19. – 21. 10. 2018.

Na Simpoziju je bilo 75 sudionika (25 predavača i 50 slušača).

Zaključci Simpozija:

 • Simpozij je bio iznimno kvalitetan zbog broja predavača iz drugih Društava HUMS-a koji su nam proširili vidike zbrinjavanja osoba sa šećernom bolešću s njihovog područja rada;

 • otvaranje perspektive i dijeljenje svojih iskustava o zbrinjavanju osoba sa šećernom bolešću te endokrinim bolestima iz različitih kuteva; posebno zato što kolegice rade u različitim područjima zdravstvene zaštite te su podijelile svoja znanja i postupke u zbrinjavanju pacijenata s vrlo specifičnim sindromima;

 • dio Simpozija bio je posvećen izvođenju specifičnih testova, primjeni hormona rasta u odrasloj dobi te osteoporozi što je svim sudionicima bilo vrlo zanimljivo;

 • nekoliko je predavanja bilo posvećeno pretilosti, edukaciji i pravilnoj aplikaciji inzulina o čemu uvelike ovisi glukoregulacija šećerne bolesti.

Sudionici su zaključili da je raznovrsnost tema i različitost perspektiva najveća kvaliteta 18. Simpozija Društva za dijabetes endokrinologiju i bolesti metabolizma HUMS-a te da će se i ubuduće težiti takvom pristupu.

Zapisnik priredila:

Vilma Kolarić, dipl. med. techn.

predsjednica Društva za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma HUMS-a

 

 

 

Slika 3: Nevenka Kovačić, tajnica Društva za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma HUMS-a, Biograd 19. – 21. 10. 2018.

Slika 4: Đurđa Hršak, članica Izvršnog odbora Društva za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma HUMS-a, Biograd 19. – 21. 10. 2018.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Izvještaj sa 33rd International Conference on Oncology Nursing and Cancer Care September 17-18, 2018 Tokyo,Japan

DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA DOMOVINSKOG RATA HUMS-a

MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARI GRADA LIPIKA U DOMOVINSKOM RATU“

33rd International Conference on Oncology Nursing and Cancer Care September 17-18, 2018 Tokyo Japan

Nakon kongresa Europske udruge glavnih medicinskih sestara (The European Nurse Directors Association – ENDA) održane u Opatiji od 12. – 14. listopada 2017. na kojemu se Društvo medicinskih sestara i tehničara Domovinskog rata HUMS-a (DMSTDR HUMS-a) predstavilo sa filmom „Neka se nikad ne zaboravi i ne dogodi – Svjedočanstva medicinskih sestara Grada Lipika u Domovinskom ratu“ dobili smo poziv da se sa istim filmom predstavimo na konferenciji „33rd International Conference on Oncology Nursing and Cancer Care“ održane od 17. – 18. rujna 2018. godine u Tokiju, Japan. September 17-18, 2018 Tokyo Japan.

bty

Društvo medicinskih sestara i tehničara Domovinskog rata Hrvatske udruge medicinskih sestara prijavili su i dobili projekt od Grada Lipika „Svjedočanstva medicinskih sestara Grada Lipika u Domovinskom ratu“. Zahvaljujući mnogima koji su podržali projekt uspjeli smo otputovati u Tokijo i u Japanu prikazati tragediju grada Lipika, stradanje civila, nadnaravne napore branitelja, ljudske sudbine i sve ostale strahote koje može prouzročiti rat. Predstavili smo Lijepu našu, prikazali posljedice agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu te ulogu medicinske sestre u njemu o čemu su svjedočile medicinske sestre i tehničari sudionici Domovinskog rata. Osim prezentacije i filma napravljeni su i letci koji su podijeljeni sudionicima konferencije. Poziv da sudjelujemo, istražujemo i objavljujemo radove s temom Domovinskog rata na slijedećim kongresima, pokazuje da postoji velika zainteresiranost u svijetu za Domovinski rat i ulogu medicinske sestre u njemu.

Cjelovit rad biti će objavljen u časopisu Journal of Clinical Review & Case Reports, ISSN: 2573-9565, Overland Park, KS,US.

Predsjednica Društva medicinskih sestara i tehničara Domovinskog rata HUMS-a:

Ljerka Pavković, dipl.med.techn.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Podružnica HUMS-a DZ Osijek u posjetu Centru Amadea

Dana 19. listopada 2018. godine medicinske sestare članice Podružnice HUMS-a DZ Osijek, posjetile su Centar Amadea – dnevni boravak za starije osobe u Đakovu. Vrijeme provedeno u Centru je bilo ugodno i korisno te se veselimo ponovnom odlasku.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Izvještaj o posjetu udruzi Amadea u Đakovu

Podružnica OŽB Našice u posjetu udruzi Amadea u Đakovu

Dana 28.6.2018. posjetili smo udrugu Amadea u Đakovu – „Dječji vrtić za odrasle“. Proveli smo jedno lijepo i ugodno poslijepodne družeći se s djelatnicima i štićenicima udruge. Časna sestra Natalija nas je srdačno dočekala te upoznala s radom udruge, njenim nastankom te prostorima u kojima djelju. Darivali smo ih prigodnim poklonima, a na odlasku su oni nas darivali svojim ručnim radovima.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Izvještaj sa stručnog seminara pod nazivom „ Otrok v oftalmologiji“.

IZVJEŠĆE SA STRUČNOG SEMINARA

Đurđica Duh,bacc.med.techn.

Klinika za očne bolesti

U Portorožu je 18.05.2018. godine održan stručni seminar pod nazivom „ Otrok v oftalmologiji“.

Stručni seminar organiziralo je Društvo medicinskih sestara, primalja i tehničara Slovenije zajedno sa Društvom medicinskih sestara i tehničara Slovenije u oftalmologiji.

Kao i svake godine tako i ove, predsjednica slovenske sekcije oftalmoloških medicinskih sestara u goste je pozvala i članove Društva oftalmoloških medicinskih sestara/tehničara Hrvatske.

U pozdravnom govoru zahvalili smo Predsjednici sekcije na pozivu, te smo iskoristili priliku i pozvali kolegice da nam se pridruže na našem 10.simpoziju Društva oftalmoloških medicinskih sestara/tehničara.

Teme ovogodišnjeg seminara bile su usko vezane za dječju oftalmologiju tj. zbrinjavanje djeteta sa bolestima oka i poremećajima vida. Seminar je bio podijeljen u tri dijela i obrađeno je 15 predavanja.

Svaki dio započeo je predavanjem liječnika oftalmologa, a zatim su slijedila predavanja iz područja zdravstvene njege djeteta kao oftalmološkog pacijenta.

U prvom dijelu seminara održana su predavanja na temu pristupa medicinske sestre djetetu kao oftalmološkom pacijentu gdje je naglasak stavljen na dobru fizičku i psihičku pripremu djeteta i roditelja. Nadalje, kroz predavanje obrađeno je dijete u oftalmološkoj ambulanti za rizičnu djecu. U toj ambulanti vrši se pregled djece sa raznim stanjima i dijagnozama kao što su djeca sa posebnim potrebama, nedonošćad (prematurna retinopatija), djeca oboljela od malignih bolesti (retinoblastom), djeca oboljela od određenih genetskih oboljenja, neuroloških oboljenja, priprema djeteta za operativne zahvate na oku i sl.

U drugom dijelu seminara obrađeno je dijete koje boluje od bolesti prednjeg segmenta oka (glaukom, katarakta, tumori oka, prematurna retinopatija).

Treći dio seminara odnosio se na djecu koja imaju poremećaje vida (strabizam, slabovidnost, djeca koja nose kontaktne leće).

Također, održano je predavanje od strane tiflopeda – osobe koja se bavi pomaganjem djeci koja su slijepa i slabovidna. Njen djelokrug rada vezan je za pomoć slijepom i slabovidnom djetetu da se što lakše i što brže uklopi u svakodnevni život sa obitelji i vršnjacima. Kroz vježbu prikazani su načini ophođenja videćih osoba sa slijepim i slabovidnim djetetom.

Na samom kraju seminara uručeno je priznanje kolegici Bernardi Mrzelj za uspjehe u užem strukovnom području njege oftalmološkog pacijenta.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Izvještaj sa Edukacijskog tečaja medicinskih sestara i tehničara III kategorije “Mokrenje u krevet – nemojte ga ignorirati”

Dana 18.svibnja 2018.g. u ogranizaciji Pedijatrijskog društva HUMS-a, u dvorani Klinike za psihijatriju, KBC Sestre milosrdnice, održan je Edukacijski tečaj medicinskih sestra i tehničara III kategorije „ Mokrenje u krevet- nemojte ga ignorirati“.

Cilj ovog Tečaja bio je podizanje svijesti o noćnom mokrenju, pružanje aktualnih informacija medicinskim sestrama i tehničarima u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj pedijatrijskoj zdravstvenoj skrbi, kako bi mogli pravovremeno prepoznati problem u djeteta, educirati roditelje i djecu o problemu koji je čest, kojeg se ne treba sramiti i koji se može uspješno terapijski riješiti.

Tečaj je bio namijenjen medicinskim sestrama i tehničarima pedijatrijske zdravstvene skrbi kao i ostalim zdravstvenim djelatnicima koji se u svom radu susreću s problemom noćnog mokrenja kod djece. Voditelji tečaja bile su kolegice Snježana Fusić, mag.med.techn i Jadranka Pavlić, bacc.med.techn. Sudjelovalo je 50 medicinskih sestara, sa Klinika za pedijatriju iz Zagreba, Splita, iz Primarne zdravstvene zaštite i Škole za medicinske sestre-Vinogradska, uz goste predavače: Snježanu Fusić, mag.med.techn. iz Klinike za djećje bolesti Zagreb, Ivanu Merlin, prof. psihologije iz Srednje medicinske škole- Vinogradska, te domačine Jadranku Pavlić, bacc.med.techn. Kristinu Sedmak, bacc.med.tech, Slavicu Bošnjak, bacc.med.techn. i Kristinu Kužnik, mag. med.techn. Navedeni predavači prikazali su kroz predavanja osnovne činjenice koje dovode do problema mokrenja u krevet, kako se dijagnosticira, te na koji se način može spriječiti, ili ako je nastao kako ga nefarmakološki ili farmakološki liječiti. Isto tako prikazano je kako educirati roditelje i dijete o problemu mokrenja u krevet i koji su zadaci medicinskih sestara u edukaciji o navedenom problemu.

U zaključku nadamo se da smo posvjestili postojanje problema mokrenja u krevet u djece, značenje medicinskih sestara u bitnosti da ga se pravovremeno prepozna i tretira kako ne bi doveo do teških psiholoških posljedica za dijete, ali i za cijelu njegovu obitelj. Problema mokrenja u krevet se ne treba sramiti, treba učiniti sve da svako dijete koje ima ovaj problem uspješno ga rješi i živi život poput svojih vršnjaka, a medicinske sestre im kroz edukaciju njih samih, njihovih roditelja i okoline u tome mogu uvelike pomoći.

Kristina Kužnik, mag.med.techn.

Pedijatrijsko društvo HUMS-a

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Izvještaj sa 5. Simpozija Društva za kvalitetu

5. SIMPOZIJ DRUŠTVA ZA KVALITETU SV. MARTIN NA MURI, 17.-19.05.2018. U SUORGANIZACIJI ŽB ČAKOVEC

Simpozij je pozdravnim riječima otvorila Predsjednica Društva za kvalitetu Josipa Bišćan, magistra sestrinstva te je pozvala suorganizatora i uzvanike da se obrate nazočnima.

U ime suorganizatora sudionike su pozdravili:

 • predsjednica Podružnice HUMS-a ŽB Čakovec, Božena Kapitarić, dipl. med. techn.
 • pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo, glavni tehničar Nenad Škvorc, mag. med. techn.,
 • ravnatelj ŽB Čakovec, dr. sc. Robert, dr med.;

Nakon njihovih pozdravnih riječi uslijedili su i pozdravi uzvanika i želje za uspješnim radom:

 • tajnica HUMS-a, Danijela Miše, mag. med. techn, ispred HUMS-a
 • predsjednica Podružnice HKMS Međimurske županije Marija Prekupec, dipl. med. techn., ispred HKMS-a
 • pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Međimurske županije, dr. sc. Sonja Tošić Grlač
 • pomoćnica ravnatelja Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi prof. dr. sc. Jasna Mesarić.

Na kraju je sve sudionike u ime predsjednika Hrvatskog sabora i svoje ime pozdravila zastupnica Hrvatskog sabora, članica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, Ljubica Lukačić, dipl. iur. koja je naglasila važnost medicinskih sestara u sustavu zdravstvene zaštite i osvrnula se na tematsku sjednicu Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku s temom „Položaj medicinskih sestara u Republici Hrvatskoj“. Istaknula je kako su upoznati s tekućom problematikom i da se na toj sjednici između ostaloga raspravljalo i o tome kako je potrebno naći rješenja o: nepriznavanju stručnih kvalifikacija, nedostatnom praćenju ljudskih resursa u sustavu zdravstva, unapređenju uvjeta rada, potrebi kategorizacije rada medicinskih sestara, problemu zabrane zapošljavanja te neusklađenosti sistematizacije radnih mjesta u zdravstvenim ustanovama. Pozvane su sve relevantne institucije da zajednički s Ministarstvom zdravstva pokušaju izna

i rješenja i najkasnije u roku godine dana izvijeste do kuda se došlo u tom rješavanju. I na kraju je svima je zaželjela uspješan rad, zatražila slanje zaključaka i otvorila radni dio simpozija. Nakon uvodnih govora Josipa Bišćan je zahvalila svim uzvanicima na željama za uspješnim skupom te je simpozij započeo prema programu.

Plenarnim izlaganjem, pod nazivom „Kako upravljati kvalitetom u svrhu poboljšanja hrvatskog zdravstva“, sudionike je upoznala, prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović. Naglasila je kako je nemoguće očekivati kvalitetu u bilo kojem segmentu zdravstvenog sektora, ukoliko ulaganja u tehnologiju usporedo ne slijede u istoj mjeri i ulaganja u edukaciju svih profila zdravstvenih profesija.

Ravnatelj ŽB Čakovec dr. sc. Robert Grudić, dr. med. govorio je o hodogramu aktivnosti koje provode u Ustanovi u cilju sprječavanja i smanjivanja broja neželjenih događaja. Naglašava potrebu za većim angažmanom i reagiranjem na potencijalne neželjene događaje (near miss).

Prof. dr. sc. Jasna Mesarić, dr. med. predstavila je sustav izvještavanja o neželjenim događajima ispred Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi. U izlaganju je prikazano petogodišnje iskustvo u sustavu izvješćivanja o neočekivanim neželjenim događajima (NND). Istoimena izvješ

a su zakonska obveza te ih Jedinice za kvalitetu periodično dostavljaju Agenciji. U zaključku je rečeno da je sustav izvješćivanja i nadalje potrebno kontinuirano poboljšavati na svim razinama, a sukladno EU i preporukama međunarodnih institucija. Kontinuirano praćenje i izvješ

ivanje razvija kulturu diskusije o pogreškama u sustavu te pridonosi transparentnosti kvalitete pruženih usluga u zdravstvenom sustavu.

U popodnevnom dijelu simpoziju se pridružuje predsjednica Hrvatske komore medicinskih sestara Slava Šepec te joj predsjednica Društva za kvalitetu upućuje riječi dobrodošlice.

Nakon svake sesije predavanja prvoga te drugoga dana simpozija moderatori su vodili raspravu te su postavljeni upiti predavačima na aktualnu izloženu tematiku. Rasprave su bile vrlo konstruktivne i u njih su se uključili i ostali sudionici.

OKRUGLI STOL na temu Migracije u sestrinstvu

Na temu Migracije u sestrinstvu pozvani predavač Brankica Rimac, KBC Zagreb održala je predavanje na temu „Sestrinstvo u pokretu“ kao uvodničar i na nju se nadovezala Irena Kužet Mioković, Thalassotherapia Opatija, s predavanjem “Utjecaj globalizacije i migracija na sestrinsku profesiju“.

Uvodnu riječ na Okruglom stolu daje predsjednica Društva za kvalitetu kao moderator osvrnuvši se na izložena predavanja. Sudionici okruglog stola bili su: Slava Šepec, predsjednica Hrvatske komore medicinskih sestara, Branka Rimac, magistra sestrinstva, Irena Kužet Mioković, magistra sestrinstva. Velik broj pitanja postavljen je predsjednici HKMS kao ključnoj osobi u definiranju mnogih rješenja na aktualnu problematiku u sestrinstvu. Moderatorica Bišćan iznosi mišljenje kako je problema u sestrinstvu vrlo mnogo te izražava žaljenje što nam se nije mogla pridružiti i Anica Prašnjak, predsjednica HSSMS/MT te je pročitala opaske koje je Prašnjak poslala na navedenu temu. Bišćan također navodi mišljenje da se sestrinstvo raspršilo u pokušajima rješavanja različitih problema te da postoji potreba za fokusiranjem na nekoliko ključnih stavaka i postavljanje prioriteta kako bi se osnažili u njihovu rješavanju. Razgovaralo se o točnom broju medicinskih sestra koje su napustile Hrvatsku zbog rada u drugoj zemlji te Šepec iznosi broj od 1892 medicinske sestre koje su otišle izvan RH, od čega je 926 onih koje su postavile zahtjev za mirovanjem statusa od 01.07.2013. godine. Također navodi da oko 700 medicinskih sestra godišnje odlazi u mirovinu o čemu isto treba voditi računa u planiranju sestrinskog kadra u budućnosti, zatim o potrebi točnoga definiranja, analize stvarnih potreba za obrazovnom razinom medicinske sestre tj. planiranje i usuglašavanje tržišta rada sa obrazovnim ustanovama. Bilo je riječi i o tome tko treba dati podatak koja obrazovna razina medicinske sestre treba biti na kojem radnom mjestu. Razgovaralo se i o potrebi uspostavljanja Službe za upravljanje ljudskim resursima kao i potrebi prepoznavanje kvalitete i izvrsnosti rada zaposlenih medicinskih sestara kako bi se njima dalje upravljalo i omogućio im razvoj karijere što bi ih potaklo na ostanak. Bilo je riječi i o utjecaju pomoćnika za sestrinstvo na potrebe planiranja kadra pojedinog radilišta i suradljivosti ravnatelja i ostalih članova Uprave u razumijevanju i rješavanju takvih problema koje će sigurno pridonijeti ostanku medicinskih sestara, ali ne i spriječiti ih jer postoji otvorenost tržišta. Naglašena je i potreba u fleksibilnosti i brzom odgovoru obrazovnog sustava na iskazane potrebe u zdravstvenom sustavu kao i na izobrazbi specijaliziranoga kadra u sestrinstvu koji može po uzoru na razvijene zemlje kvalitetno odgovoriti na potrebe zdravlja opće populacije. Govorilo se i o sigurnosti bolesnika i povećanom radnim opterećenjem medicinske sestre u uvjetima kada ih sve više nedostaje u radnom okruženju, a broj bolesnika je isti ili veći što predstavlja rizik i tko za njega odgovara. Rečeno je da je od iznimne važnosti bilježiti svaku provedenu aktivnost medicinske sestre kako bi se otklonila mogućnost osobnog profesionalnog propusta, što može utjecati i na veću izloženosti neželjenim događajima. Istaknuta je potreba pisanja otpusnog pisma za pacijente koji zahtijevaju nastavak zdravstvene njege te predsjednica HKMS Šepec navodi kako su upućene opomene prema ustanovama koje to ne čine, jer liječnik u primarnoj ne određuje stupanj zdravstvene njege već je to kompetencija medicinske sestre. Postavilo se i pitanje kako bi željeli znati tko je odgovoran, koja institucija, za prosljeđivanje statističkih podataka za medicinske sestre u EU i iz kojih izvora.

Predsjednica DZK je istaknula da Jedinice za kvalitetu trebaju imati ključnu ulogu jačanja kvalitete zdravstvene usluge na svim razinama i predstavljati snagu Ustanove što će ujedno pridonijeti i prevenciji neželjenih događaja. Poziva medicinske sestre bez obzira u kojem se užem području struke nalaze da se pridruže djelovanju koje rezultira povećanjem kvalitete u njihovom segmentu rada jer upravo Društvo za kvalitetu objedinjava rad svakog profila medicinske sestre kojoj je cilj kvalitetna i sigurna zdravstvena skrb za pacijenta, no i sigurnost za medicinsku sestru kao pružatelju usluge u sustavu.

ZAKLJUČCI SIMPOZIJA

 1. raditi na autonomiji sestrinstva kao profesije, uspostavljati standarde u području zdravstvene skrbi za bolesnike u skladu sa zakonom reguliranim kompetencijama;
 2. ujediniti sestrinska društva u aktivnostima kako bi ojačali sestrinsku profesiju u lobiranju nam zajedničkih interesa i ciljeva struke i profesije (raslojavanje po raznim stručnim društvima nas slabi)
 3. redefinirati vremensko kadrovske normative te ih koristiti pri planiranju potrebnih kadrova;
 4. raditi na kontinuiranim analizama i uvažiti potrebe za zdravstvenom njegom u svakom segmentu zdravstvenog sustava od strane medicinskih sestara kao autonomne profesije;
 5. standardizirati postupke i uskladiti ih sa EU normativima u broju i obrazovnoj strukturi medicinskih sestara;
 6. revidirati obrazovne strukture medicinske sestre te prilagoditi ih modelima u zemljama EU;
 7. aktivirati medicinske sestre da se uključe u moguće kreiranje zdravstvene politike Republike Hrvatske, a putem E-savjetovanja koje je dostupno svim zainteresiranima;
 8. zatražiti informaciju tko je odgovoran, koja institucija, za prosljeđivanje statističkih podataka u EU (Eurostat) vezano uz medicinske sestre i iz kojih izvora
 9. redefinirati Uredbu o radnim mjestima i koeficijentima (HKMS je uputila nacrt prijedloga o radnim mjestima i koeficijentima prema Ministarstvu zdravstva)
 10. redefinirati putem hrvatskog kvalifikacijskog okvira obrazovnu strukturu medicinske sestre u RH
 11. uspostaviti Službu za ljudske resurse u zdravstvenim ustanovama i omogućiti profesionalni razvoj na osnovu kriterija izvrsnosti i potreba zdravstvene ustanove
 12. uključiti medicinske sestre DZK pri izradi standarda kvalitete zdravstvene zaštite
 13. uputiti medicinske sestre na obvezu pisanja otpusnog pisma zdravstvene njege pogotovo za bolesnika koji zahtijevaju nastavak zdravstvene njege te palijativne bolesnike
 14. uspostaviti suradnju sa svim relevantnim institucijama u rješavanju problematike u sestrinstvu i izvijestiti Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog Sabora o rezultatima.

Pozdravnim riječima uz zahvalu na aktivnom sudjelovanju svim sudionicima simpozija predsjednica Društva za kvalitetu Josipa Bišćan zatvorila je 5. simpozij DZK HUMS-a te najavila tradicionalno obilježavanje Međunarodnog dana prevencije dekubitusa u studenom 2018. godine u organizaciji Društva za kvalitetu HUMS-a i u suradnji sa OB Karlovac.

Izvještaj pripremile: Josipa Bišćan, mag. med. techn, Slađana Režić, mag. med. techn., Ivanka Benčić, bacc. med. techn., ET

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Izvještaj sa VII. Simpozija Društva medicinskih sestra i tehničara školske i sveučilišne medicine

Društvo medicinskih sestara i tehničara školske i sveučilišne medicine Hrvatske udruge medicinskih sestra od 27. do 28. travnja 2018. godine organiziralo je VII Simpozij u Varaždinu pod nazivom „Prevencijom do zdravlja“.

Cilj Simpozija bio je upoznati medicinske sestre/tehničare o novim saznanjima u istraživanju sestrinstva, te mogućnostima dobivenih rezultata prilikom istraživanja i implementaciji u svakodnevni rad odnosno u prevenciji same bolesti kod školske i sveučilišne populacije. Na Simpoziju je sudjelovalo više od 150 medicinskih sestra i tehničara iz cijele Hrvatske, diskusija se najviše razvijala o prevenciji bolesti, metodama i kompetencijama rada medicinskih sestra u tom području.

Zaključak Simpozija je da sam napredak prevencije bolesti i promocija zdravlja u području školske i sveučilišne medicinske postaje sve kompleksniji, potreba za kontinuiranom edukacijom i cjeloživotnim obrazovanjem je nužna, a sofisticiranijom organizacijom procesa rada zahtijeva se drukčiji pristup organizacijskim izazovima u sestrinstvu današnjice.

Pripremila: Enida Sičaja, prvostupnica sestrinstva, Služba za školsku i adolescentnu medicinu

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail